Hij werd geboren op 18 oktober 1848 in Kinderdijk uit een reders familie.

Al heel jong interesseerde hij zich voor het reddingswezen. Van zijn hand verscheen dan ook in 1899 bij het 75 jarig bestaan van de Zuidhollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen een gedenkschrift. Bij het 100 jarig bestaan publiceerde hij een nog uitgebreider Gedenkschrift.

In 1914 verscheen de Kroniek 1824-1914, een gids die het reilen en zeilen van de Reddingsmaatschappij in beeld bracht.

In mei 1896 werd hij tot lid van het bestuur van de Zuid=Hollandse Reddingmaatschappij gekozen. Van mei 1899 tot mei 1900 nam hij tijdelijk het secretariaat waar. In maart 1915 werd hij vice-president en van af maart 1917 tot februari 1925 president.

Tijdens het eeuwfeest van de Maatschappij, dat gehouden werd in de sociëteit van de Koninklijke Roei-en Zeilvereniging "De Maas "aan de Veerhaven te Rotterdam werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Door zijn vele verdiensten voor de Maatschappij kreeg de in 1930 in dienst gestelde motorreddingboot voor het station Hoek van Holland de naam: President Jan Lels.

Tijdens de proefvaart van het schip op de Nieuwe Maas te Rotterdam op 16 juli 1930 was de naamgever aan boord .

Op 2 september 1933 is Jan Lels op 84 jarige leeftijd te Alblasserdam overleden. Hij ligt begraven in Nieuw Lekkerland.

De reddingboot President Jan Lels werd de blikvanger  van het Reddingsstation Hoek van Holland.

Heel wat spectaculaire reddingen kwamen op haar naam te staan, zoals de redding van de equipage van de Hertha Engelina Fritsen, van de Radmar en van de Faustus.

Dankzij de kennismaking van Lodewijk Heijstek met de heer Lels te Brouwershaven wist Heijstek de heer Lels te overtuigen, dat de reddingboot met zijn familie naam voor Hoek van Holland behouden moest blijven. De heer Lels verbond er wel de voorwaarde aan, dat het schip overdekt moest worden. Tot op heden hebben wij de belofte aan de heer lels niet waar kunnen maken.

 

Met trots draagt ons Reddingmuseum de naam Jan Lels.

 
Eind 1984 werd de reddingboot ‘President Jan Lels’ van het station Hoek van Holland van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot het Redden van Schipbreukelingen (KZHMRS) uit de vaart genomen. Deze reddingboot heeft in de 54 jaren van haar bestaan heel wat befaamde reddingen verricht.