Het ontstaan van het Redding en Veerdienstmuseum.

De aanleiding tot het stichten van een museum in Hoek van Holland waren de contacten tussen Piet Heijstek en Gerrit van Veldhoven. Beide heren verzamelden kaarten van schepen, die bij Hoek van Holland gestrand waren. Er ontstond een uitwisseling van informatie, waarbij Gerrit het idee opperde, om er een boek over te schrijven. Zo verscheen op 23 oktober 1984 een boek over scheepsstrandingen bij Hoek van Holland, met als titel: " In het Zicht van de Haven"  Na dit deel verscheen er op  12 november 1986 deel 2.

Inmiddels was er op 11 juni  1985 de Stichting Reddingmuseum Jan Lels opgericht onder voorzitterschap van dr. Ronald Naaborg. Een aantal Rotterdamse bedrijven doneerden geld om onze plannen te kunnen uitvoeren. De revenuen van de boeken over de scheepsstrandingen kwamen ook ten goede van het museum in oprichting. Dankzij de goede contacten van de heer Naaborg met Domeinen, konden wij op 23 juli 1990 van Domeinen een bunker naast het Jagershuis met aangrenzende grond kopen.

De toegangen tot de bunker waren dichtgemetseld, nadat de ruimte achter het metselwerk eerst was volgestort met puin en prikkeldraad. Nadat dit door vrijwilligers was verwijderd, kon men het interieur van deze munitie bunker in ogenschouw nemen. Wij zagen zwart geblakerde muren en plafonds. Met behulp van een compressor geleverd door Ton van Bemmel, die ook de bediening ter hand nam, werd met een kracht van bijna 200 atmosfeer het interieur  schoon gespoten.

Daarna werd het stalen plafond met scheepslakken geverfd en de muren gesausd. Er werd elektriciteit, gas en water aangesloten, waarna men met de inrichting kon beginnen.

Hierbij werden wij geholpen door Nico de Jonge van de K.Z.H.R.M. maar ook kregen wij objecten van het maritiem museum uit Rotterdam in bruikleen.

Augustus 1986 opende het museum zijn deuren voor het publiek, met een bescheiden tentoonstelling over de geschiedenis van het Reddingsstation Hoek van Holland en met een aantal foto's van schepen, die bij de Hoek gestrand waren. De toeloop was enorm, omdat ook de bunker een trekpleister bleek.

In februari 1991 werd er in het museum een ruimte ingericht, waarin werd ondergebracht het Nationaal  Veerdienstmuseum.  Hier kon de bezoeker de geschiedenis zien van de Stoomvaart Mij. Zeeland. Scheepsmodellen, bestek, tafelzilver en relatie geschenken geven een beeld van deze maatschappij.

 

Sinds 23  oktober 2007 zijn beide musea gefuseerd en gaan verder onder de naam Redding- en Veerdienstmuseum.